Phương Guru

Khai phóng năng lực sống tự chủ

Khóa học thiền nhận biết

4 SAI LẦM NGHIÊM TRỌNG TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ LÀM LÃNG PHÍ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP

Đánh giá nhân viên dựa trên cảm tính hoặc cào bằng, không đặt ra mục tiêu về kết quả công việc của nhân viên.

Chỉ tập trung vào các mục tiêu về tài chính, bỏ qua các vấn đề quan trọng khác như chỉ số hài lòng của khách hàng, sự phát triển & gắn kết của nhân viên,…

Xây dựng mục tiêu & cơ chế đánh giá chưa hợp lý, đôi khi mục tiêu quá cao khiến nhân viên nản lòng, hay quá thấp không tạo được động lực làm việc cho nhân viên, lãng phí nguồn lực doanh nghiệp.

Không theo dõi và đo lường các chỉ số về hiệu quả công việc, không liên kết các chỉ số đó với chính sách đãi ngộ, lộ trình thăng tiến và chương trình đào tạo nội bộ. Hệ thống quản trị hiệu quả công việc mất nhiều công sức xây xong cũng không cải thiện được năng suất làm việc của nhân viên.

NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO

BUỔI 1. THẾ NÀO LÀ TỔ CHỨC CÓ HIỆU SUẤT CAO (A HIGH – PERFORMING WORK SYSTEM)

Cấu trúc Tổ chức hiệu suất cao

Mô hình Quản trị theo Mục tiêu (MBO)

Quản trị Chiến lược – Quản trị Thực thi – Quản trị và Đo lường hiệu quả

BUỔI 2. XÂY DỰNG & TỐI ƯU HỆ THỐNG QUẢN TRỊ MỤC TIÊU – ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT (PMS)

Phân biệt: Quản trị – Đo lường – Đánh giá Hiệu quả công việc

Quan điểm đúng về Quản trị mục tiêu

Mô hình BSC trong Quản trị Mục tiêu

BUỔI 3. KPIS VÀ TIẾP CẬN KPIS THEO MBO

KPIs và các Ứng dụng, KPIs và OKR

Các bước xây dựng KPIs

Nguyên tắc Phân bổ KPIs

Chu trình triển khai xây dựng mục tiêu theo MBO

Checklist các bước cần thực hiện khi triển khai xây dựng KPIs tại đơn vị

BUỔI 4. THỰC HÀNH XÂY DỰNG BỘ KPIS

Chọn mẫu vị trí xây dựng bảng KPIs

Thực hành và Thảo luận nhóm

 

 

 

ĐĂNG KÝ NGAY

    Bài viết liên quan